Menu

Monthly Archives: Listopad 2015

Czy udziałowiec będący zarazem członkiem zarządu może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi?
Należy rozdzielić w tym miejscu dwie kwestie. Odrębnie przepisy regulują pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników, należy w tym [...]
księgowa faktura
Podstawowe zasady wystawiania e-faktur
Faktura elektroniczna to zgodnie z definicją zapisaną w ustawie, dokument w formie elektronicznej wystawiony i otrzymany w formacie elektronicznym. [...]