Menu

Czy przychody ze zbycia akcji rozlicza się w PIT-38?

Luty 28, 2016 - Księgowość
Czy przychody ze zbycia akcji rozlicza się w PIT-38?

Na początku należy zaznaczyć że formularz PIT-38 przeznaczony jest do wykazywania dochodu z wielu źródeł, nie tylko dochodów lub strat z gry na giełdzie czy rynkach walutowych. Do jego wypełnienia zobowiązane są również osoby, które w rozliczanym roku podatkowym: sprzedały udziały w spółkach z o.o. papiery wartościowe nie notowane na giełdzie lub wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Co do zasady przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód/stratę z tytułu odpłatnego zbycia akcji ujmuje się w zeznaniu na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C. Należy jednak pamiętać że jeżeli podatnik poniósł także inne koszty związane z przychodami wymienionymi w tej informacji, a podmiot ją sporządzający ich nie wykazał, to podatnik ma prawo ująć te koszty w zeznaniu na podstawie posiadanych dokumentów.

Pomocna bez wątpienia w takich przypadkach będzie księgowa, Łódź to miasto w którym większość biur możemy sprawdzić korzystając z wyszukiwarki księgowych i wybrać biuro rachunkowe, by rozliczenie przebiegło sprawnie. To ważne bo za niepoprawnie wypełnione deklaracje możemy spodziewać się wezwania i … kar finansowych.

Po przygotowaniu przez księgową, zeznanie złożyć należy do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy miejsce zamieszkania w kraju ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

W 2015 roku termin złożenia PIT-38. upływa 2 maja 2016 r. gdyż 30 kwietnia 2016 r. przypada w sobotę. Także do 2 maja należy wpłacić podatek w wysokości 19% dochodu uzyskanego ze zbycia akcji.

Przypominamy że w poz. 28 podatnik ma prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. W zeznaniu za 2015 r. można uwzględnić straty poniesione w latach 2013 czy 2014, pod warunkiem że wynikają one z tego samego źródła przychodów. Pod uwagę musimy wziąć fakt , że w jednym roku można odliczyć nie więcej niż połowę straty z lat ubiegłych. Przykładowo Jeśli w 2014 r. podatnik poniósł 4000 zł straty, a w 2015 r. uzyskał 4000 zł dochodu, to w rozliczeniu za ubiegły rok może zmniejszyć dochód jedynie o 2000 zł (połowę straty). Księgowa z Katowic powinna bez problemu pomóc w rozliczeniu tego typu sytuacji, tym samym umożliwiając wypełnienie podatkowego obowiązku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *