Menu

Czy udziałowiec będący zarazem członkiem zarządu może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi?

Listopad 24, 2015 - Księgowość
Czy udziałowiec będący zarazem członkiem zarządu może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi?

Należy rozdzielić w tym miejscu dwie kwestie. Odrębnie przepisy regulują pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu
wspólników, należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 243 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.):

§ 1. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz
wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
§ 3. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników.
§ 4. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela

Jak wynika z powyższego, prawo uczestnictwa w zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu nie ma charakteru osobistego.
Zgodnie z wyraźnym brzmieniem przepisu nie jest dopuszczalne całkowite wykluczenie wykonywania tych praw przez pełnomocnika, a możliwe jest jedynie wprowadzenie w umowie spółki ograniczeń w tym zakresie. należy jedynie pamiętać, że pełnomocnikiem udziałowca na zgromadzeniu nie może być ustanowiony członek zarządu ani pracownik spółki (patrz § 3). Dodatkowo warto zadbać, by rozliczenia przychodów ze zbytych akcji mógł wykonywać ktoś z pełnym pełnomocnictwem.
W kwestii pełnomocnictw do działania w imieniu samej spółki, wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego stanowią tutaj regulacje. Biorąc pod uwagę art. 99 K.c. Jeśli spółka ma zamiar udzielić pełnomocnictwa ogólnego i usług księgowej w Łodzi, to pod rygorem nieważności powinno ono zostać udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo ogólne będzie jednak umocowywać jedynie do czynności zwykłego zarządu. Do dokonania czynności innego rodzaju (np. z zakresu prawa pracy) niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego lub pełnomocnictwa dla poszczególnej czynności. Nie ma więc formalnych przeszkód, aby pełnomocnikiem ustanowionym przez spółkę z o.o. był jej pracownik. Dodatkowo status pracowniczy pełnomocnika nie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
Stosowne pełnomocnictwo z łatwością przygotuje biuro rachunkowe, warto w poszukiwaniu obsługi księgowej skorzystać z najlepszej internetowej wyszukiwarki biur księgowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *