Menu

Tag Archives: członek zarządu jako pełnomocnik

Czy udziałowiec będący zarazem członkiem zarządu może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi?
Należy rozdzielić w tym miejscu dwie kwestie. Odrębnie przepisy regulują pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników, należy w tym [...]