Menu

Rozliczanie kradzieży w działalności gospodarczej

Luty 18, 2016 - Księgowość
Rozliczanie kradzieży w działalności gospodarczej

Rozliczanie kradzieży w działalności gospodarczej?

Kradzież majątku przedsiębiorstwa to niejednokrotnie zastój w jejgo normalnym funkcjonowaniu jak również oczywista strata. Brdzo często to także trudny do udowodnienia proceder.  Z punktu widzenia księgowości w firmie nie możemy mylić jednak kradzieży ze stratą podatkową powstającą w przypadku kosztów przewyższających przychody. Straty powstałe w wyniku kradzieży możemy zaliczyć w większości przypadków do kosztów uzyskania przychodów, jednak należy pamiętać o kliku ważnych warunkach jakie w tym przypadku muszą zostać spełnione. Oto zbiór najważniejszych z nich:

Najważniejszym warunkiem, aby kradzież mogła zostać uznana za koszt podatkowy, jest powstanie jej na skutek zdarzenia nieprzewidywalnego, któremu trudno było zapobiec. Jeśli przedsiębiorca nie zamknął swojego biura i znajdujący się w nim majątek stał się przedmiotem kradzieży, wtedy można mówić o niedochowaniu staranności i takiej kradzieży nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli do kradzieży doszło bez winy przedsiębiorcy aby mogła ona zostać zaliczona do kosztów, musimy zostać dokładnie udokumentowana. Przedsiębiorca w chwili stwierdzenia kradzieży powinien koniecznie sporządzić protokół wewnętrzny, który zawierać musi co najmniej:

Wiarygodne określenie przyczyny straty, a także wykluczenie winy przedsiębiorcy, jest istotne dla możliwości zaliczenia kradzieży do kosztów. Dokumenty wewnętrzne mogą nie być wystarczająco przekonujące dla organów podatkowych, jeżeli nie są poparte odpowiednią dokumentacją policyjną. Jeśli sam nie jesteś w stanie rozliczyć kradzieży skorzystaj z usług księgowej z Zabrza.

Warto również byś zapoznał się czym jest pełnomocnictwo rodzajowe i postarać się o wdrożenie go w swojej firmie. Takie działanie pomoże zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom.

Powstałą w wyniku kradzieży stratę towaru można zaliczyć do kosztów,


Aby zaliczyć kradzież towarów handlowych i materiałów do kosztów, muszą zostać spełnione kryteria opisane powyżej. Istotne jest, aby przedsiębiorca mógł określić jednoznacznie, że doszło do kradzieży i być w stanie to udowodnić. Fakt braku towaru może nie być wystarczający do stwierdzenia kradzieży, gdyż strata mogła nastąpić również z innych przyczyn.
Jeśli przedsiębiorca uzna, że kradzież towarów może zostać zaliczona do kosztów, powinien w momencie kradzieży:

W przypadku kradzieży gotówki również możemy zaliczyć kosztów podatkowych tak powstałą stratę. Również w tym wypadku największe znaczenie ma fakt czy przedsiębiorca mógł zapobiec kradzieży. Najmniejsze wątpliwości wzbudzają sytuacje, w których kradzież nastąpiła w wyniku napadu lub np. zrabowania sejfu, który znajdował się w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Kradzież gotówki zaliczamy jako „Pozostałe wydatki” w księdze przychodów i rozchodów, pamiętając o dodatkowym udokumentowaniu zdarzenia, które wykluczy winę przedsiębiorcy. W przypadku jakichkolwiek problemów biuro rachunkowe Łódź przyjdzie Ci z pomocą.

Kradzież środka trwałego, koszt to niezamortyzowana część jego wartości.


Poza kradzieżami gotówki czy towarów zdarzają się niestety także kradzieże środków trwałych (maszyn, urządzeń czy pojazdów). W takim przypadku, do kosztów można zaliczyć tylko niezamortyzowaną część skradzionego majątku.

Natychmiast po stwierdzeniu kradzieży, na podstawie sporządzonego protokołu przedsiębiorca powinien wykreślić środek trwały z ewidencji. Dodatkowo w miesiącu, w którym nastąpiła kradzież, przedsiębiorca dokonuje ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Po wyliczeniu, ustalamy ile wynosi niezamortyzowana część skradzionego majątku. W tym celu od wartości początkowej (ukazanej w ewidencji) należy odjąć sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Wyliczona wartość stanowi stratę, którą należy uwzględnić w kolumnie „Pozostałe wydatki” w księdze przychodów i rozchodów.

Jeśli kradzież jest skutkiem zaniedbania, przedsiębiorca dokonuje ostatniego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu kradzieży. Pozostałej niezamortyzowanej jeszcze wartości skradzionego środka trwałego nie może już niestety amortyzować.

Warunki specjalne – kradzież samochodu firmowego

Przepisy określają, że przedsiębiorca ma prawo zaliczyć stratę samochodu do kosztów do wysokości niezamortyzowanej kwoty pod warunkiem, że samochód był objęty nieobowiązkowym ubezpieczeniem (zazwyczaj jest to ubezpieczenie AC). W przypadku braku wykupionego ubezpieczenia w chwili kradzieży, nawet w sytuacji gdy kradzież nie jest wynikiem zaniedbania, straty samochodu nie można niestety zakwalifikować do kosztów podatkowych. Często niejedna zaufana księgowa z Katowic pomaga w rozliczeniu przy kradzieży samochodu. Podobnie w jak przypadkach opisanych powyżej, także w przypadku samochodu znaczenie ma fakt czy kradzież nie nastąpiła w wyniku lekkomyślności lub zaniedbania przedsiębiorcy. Jeżeli samochód został skradziony ponieważ kluczyki pozostały w stacyjce pojazdu, wtedy straty nie można zaliczyć do kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *