Menu

Tag Archives: pit 38 rozliczenie akcji

przychód z akcji
Czy przychody ze zbycia akcji rozlicza się w PIT-38?
Na początku należy zaznaczyć że formularz PIT-38 przeznaczony jest do wykazywania dochodu z wielu źródeł, nie tylko dochodów lub strat z gry na giełdzie [...]